Stadstat Amsterdam
Gemeente Amsterdam
 

Wat is Stadstat?

Stadstat staat voor stadstatistieken. De website bevat cijfers over Amsterdam die laten zien hoe het gaat met de verschillende buurten in de stad en de doelstellingen van het stads(deel)bestuur.

Elke Amsterdammer kan op Stadstat makkelijk opzoeken hoe de stad zich ontwikkelt: een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijk debat en effectief beleid.

Hoe gaat het met uw buurt?
Iedereen heeft wel een beeld van zijn of haar buurt of de keuzes van het stads(deel)bestuur. Maar wat zeggen de cijfers? En kloppen deze met uw gevoel? Op Stadstat kunt u de volgende informatie opvragen:
  • Welke delen van de stad doen het beter of slechter dan gemiddeld?
  • Hoe staat het met de doelstellingen van het bestuur van de stad(sdelen)?
Kies een thema door op één van de figuren op deze pagina te klikken.

dienstverlening

openbare orde
en veiligheid
verkeer
en infrastructuur

werk, inkomen
en economie

onderwijs
en jeugd

welzijn en zorg

sport
en recreatie

cultuur
en monumenten

openbare ruimte
en groen

milieu en water

stedelijke ontwikkeling

bestuur
en ondersteuning